Online Bildiri

Kongreye bildiri sunumu Poster Bildiri ve Sözel Bildiri şeklinde olacaktır. Sözlü sunum için kısıtlı sayıda başvuru seçilecektir. Kongreye bildiri ile katılmak isteyenlerin, bildiri özetlerini en geç 02 Şubat 2018 tarihine kadar Online Sistem aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir. Bildiri Gönderimi ile ilgili sorularınız için lütfen Organizasyon Sekretaryasına başvurunuz.

Programda yer aldığı halde kongrede sunulmayan veya özeti zamanında teslim edilmeyen bildiriler yayınlanmayacaktır. Bildiri özetleri Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek, kabul veya red mektupları ve sunum biçimi (sözlü/poster) en geç 16 Şubat 2018 tarihinde başvuru sahiplerine iletilecek ve aynı zamanda kongre resmi web sitesinde ilan edilecektir. Bildiriler kongre esnasında dağıtılacak kongre CD’sinde, kongreden sonra ise web sitesinde yayınlanacaktır.

Kongre kayıt işleminin tamamlanması için kongre organizatör firmasına kayıt talebinin bildirilmesi ve kayıt ücretinin yatırılması gerekmektedir. Kayıt hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizin “Katılım Formu” kısmına bakınız. Bildirisi kabul edilen katılımcıların 30 Mart 2018 tarihine kadar kayıtlarını tamamlaması gerekmektedir. Özetlerin özet CD'sinde yayınlanabilmesi için kongreye kayıt yaptırmış olmak gerekmektedir.


Özet Yazım ve Gönderim Kuralları

 • Gönderilecek özet bildirilerin kongre başlıkları ile ilgili olması gerekmektedir.
 • Özet bildirinin içeriği yazarın/yazarların sorumluluğundadır. Bilimsel Danışma Kurulu bildiri özetinde herhangi bir düzeltme yapmayacaktır.
 • Bildiri özetleri sunum başlığını, yazar ve yardımcı araştırmacı bilgileri ile e-posta adreslerini içermelidir.
 • Bildiri özetleri kurallara uygun olmalı ve Giriş, Materyal ve Metod, Bulgular, Sonuç ve Tartışma bölümlerini içermelidir.
 • Özetin tamamı başlık, yazarın ad ve adresleri hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir. Özetler Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
 • Sözlü bildirilerin sunum süresi kabul mektupları ile iletilecektir.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle kısaltılmadan yazılmalı ve yazar/yazarların çalıştıkları kurumlar belirtilmelidir.


Poster Hazırlama ve Sunum Kuralları

 • Poster boyutu 70(yatay) x 100 (düşey) cm. ve tek parça halinde ve 2 m uzaktan bakıldığında rahat okunabilecek formatta yazılması gerekmektedir.
 • Poster özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma bölümlerinden oluşmalı ve kaynaklar belirtilmelidir.
 • Poster hazırlamada renk sınırlaması yoktur. Görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.
 • Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.
 • Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.
 • Poster asma konusunda organizasyon görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaktır.
 • Programda belirtilen süre boyunca poster sahipleri kendileri için ayrılmış poster alanında bulunarak çalışmaları konusunda katılımcıları bilgilendirmelidir.
 • Posterler 02 Mayıs 2018 tarihinde poster panolarına asılabilecek ve en geç 06 Mayıs 2018 tarihinde poster sahibi tarafından toplanacaktır.


Yazarların Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

 • Bildirilerin yayınlanması için belirtilen kayıt tarihine kadar kongre kayıt ücretlerinin yatırılmış olması gerekir.
 • Bildiriler sadece kongre web sitesi üzerinden online olarak kabul edilecektir. Posta veya faks ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildirinin sunuş biçimi (sözlü, poster) konusundaki son karar bilimsel komiteye aittir.
 • Özet 300 kelimeyi geçmemelidir. Hatasız olarak yazılmalıdır (300 kelimenin üzeri sistem tarafından kabul edilmeyecektir).
 • Başlıklarda kısaltmalar kullanılmamalıdır. Başlık, yazar isimleri ve kurumların yazımları ile ilgili kurallar online sistemde verilmiştir.
 • Yazarların isimleri, çalıştıkları yer, kurum ve il yazılırken uzun adresler ve unvan yazılmamalıdır.
 • Özet; Giriş, Materyal ve Metod, Bulgular, Sonuç ve Tartışma olarak belirlenen sıra ile yazılmalıdır.
 • Uluslararası sistemdeki kısaltmalar dışındaki kısaltmalar kullanılmamalıdır.
 • 33. Ankem Kongresi’nde bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır.
 • Kabul veya red mektuplarınız e-mail adresinize gönderilecektir. Ayrıca online bildiri özeti gönderim sisteminden de sonuçları takip edebilirsiniz.

DİKKAT: Özetler bildiri kitapçığında orijinal hali ile basılacak olup herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.

NOT: Gerekli tüm açıklamalar sistemde mevcuttur. Ek yardım için "444 9 443" nolu telefonu arayabilirsiniz.

Bildiri göndermek için lütfen tıklayınız.