Bilimsel Program

02 Mayıs 2018, Çarşamba
16:30 - 16:45 Kongre Açılışı
16:45 - 18:15 ANKEM MEYDANI

Bildirimi Zorunlu Enfeksiyon Hastalıklarının Türkiye'deki Durumu : Neden Bildirmeliyiz? Neden Bildirmiyoruz? Nasıl Bildirelim? Bildirimi Nasıl İyileştirebiliriz?

Oturum Başkanları: İrfan Şencan, Recep Öztürk

Tartışmacılar:
Aslı Haykır
Gökhan Gözel
Firdevs Aktaş
18:15 - 19:15 ENVER TALİ ÇETİN KONFERANSI

Oturum Başkanı: Bülent Gürler

Mikroplar ve Dünya Düzeni
Derya Aydın
20:00 - 21:15 Akşam Yemeği
21:15 - 22:00 Sosyal Oturum

Kuantum ve Bilinç
Ahmet Dinççağ
03 Mayıs 2018, Perşembe
  A Salonu B Salonu
08:00 - 08:45 Kahvaltılı İnteraktif Oturum
Bakteriyel Sinüzitler Tanı ve Yönetim


Yönetici: Haluk Çokuğraş
Kahvaltılı İnteraktif Oturum
Klinikte ve İzlemde Akut Faz Reaktanlarının Akılcı Kullanımı:


Yönetici: Esin Şenol
09:00 - 10:30 Panel
Ülkemizde Aşılama


Oturum Başkanları: İrfan Şencan, Mustafa Hacımustafaoğlu

Türkiye’de Aşılama: Dünden Bugüne
Osman Topaç

Ulusal Aşı Takvimi: Sırada Neler Var?
Mehmet Ceyhan

Erişkin Aşılamada Neredeyiz? Sorunlar, Çözüm Önerileri
Serhat Ünal
10:30 - 10:45 Kahve Molası
10:45 - 11:30

Akılcı Antibiyotik Kullanımı Oturumu
Günlük Uygulamadan Ülke Stratejisini Belirlemeye Antibiyotik Direnç Sorunu


Oturum Başkanı: Sercan Ulusoy

Konuşmacı: Serhat Ünal

11:30 - 12:30 Uydu Sempozyumu (GSK)
Meningokok Aşıları

Oturum Başkanı: Mustafa Hacımustafaoğlu

Konuşmacı: Emine Kocabaş
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00

Panel
Olgularla Eksik Aşılı; Nasıl Tamamlayalım?


Oturum Başkanları: Emin Sami Arısoy, Esin Şenol

Eksik Aşılı Erişkin ve Bebe
Esin Şenol

Eksik Aşılı Sağlık Çalışanı
Firdevs Aktaş

Eksik Aşılı Çocuk ve Ergen
Hasan Tezer

Panel
Çocuk ve Erişkinde Latent Tüberküloz Enfeksiyonu ve Temaslı Yönetimi


Oturum Başkanları: Mustafa Hacımustafaoğlu, Şeref Özkara

Tüberküloz ve Latent Tüberküloz: Dünyada ve Türkiye'de Durum ve Tüberküloz Programı
Aylin Babalık

Latent Tüberküloz Enfeksiyonu Nedir, Nasıl Tanı Konur
Kaya Köksalan

Tüberküloz Koruyucu Tedavi Uygulaması
Şeref Özkara

15:00 - 15:45

Konferans

İmmun Modifiye Edici Ajanlar ve Enfeksiyon Yönetimi
(Öncesinde ve Sonrasında Enfeksiyon Klinik/Lab/Tedavi)


Oturum Başkanı: Nuran Salman

Konuşmacı: Atahan Çağatay

Olgu Tartışması
Her Yönüyle Staphylococcus aureus Enfeksiyonları

Oturum Başkanları / Tartışmacılar:

Ayşe Willke, Gülşen Hasçelik

15:45 - 16:00 Kahve Molası
16:00 - 17:30

Panel
Çoklu İlaç Dirençli (MDR) Patojenler ve Güncel Tedavi Yaklaşımları


Oturum Başkanları: Volkan Korten, Çiğdem Kayacan

MDR Gram Negatif Bakteriler; Avrupa ve Ülkemizde Güncel Epidemiyoloji
Zeynep Gülay

MDR Gram Negatif Bakterilerle Gelişen Enfeksiyonlarda Güncel ve Yakın Tedavi Yaklaşımları
Halis Akalın

MDR Gram Pozitiflerle Gelişen Enfeksiyonlarda Güncel ve Yakın Tedavi Yaklaşımları
Volkan Korten

17:30 - 18:30 Sözel Bildiri Oturumu - 1

Oturum Başkanları: Mustafa Tireli, Ayşe Gülşen Hasçelik

SB3 - Karbapenemaz ve Konvansiyonel Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamazların Non-Beta-Laktam Antibiyotik Direnci Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Nedim Çakır

SB17 - Çeşitli Klinik Örneklerinden İzole Edilen Staphylococcus Aureus Suşlarının Antibiyotik Direnci
Aytekin Çıkman

SB19 - Üropatojen Enterokok İzolatlarında Fosfomisin Duyarlılığı
Fikriye Milletli Sezgin

SB25 - Çocuklarda İlk Defa Geçirilen Toplum Kaynaklı İdrar Yolu Enfeksiyonlarından İzole Edilen Patojenler ve Bu Patojenlerin Antibiyotik Dirençleri
Fatma Zehra Öztek Çelebi

SB28 - Karbapenem Dirençli Enterobacteriaceae İzolatlarında Seftolozan-Tazobaktam ve Seftazidim-Avibaktam Etkinliğinin Araştırılması
İlke Toker Önder

SB31 - Fosfomisin Geniş Spektrumlu Β-Laktamaz (GSBL) Üreten Suşlarla Gelişen Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Etkin mi?
Hanife Nur Karakoç

SB33 - Hastane Enfeksiyonu Etkeni Olan Karbapenem Dirençli Acinetobacter Calcoaceticus-Acinetobacter Baumannii Kompleks İzolatlarındaki Yaygın Karbapenemaz Genlerinin Fenotipik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması
Hilal Bölükbaşı

SB42 - Seftazidim / Avibaktam'ın Tek Başına ve Kombinasyon Halinde Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Çoklu İlaç Dirençli Acinetobacter Baumannii Suşlarına Karşı In-Vitro Etkilerinin Araştırılması
Emel Mataracı Kara

SB44 - Nadir İzole Edilen Citrobacter, Serratia ve Morganella Suşlarının Antibiyotik Direnci
Bilge Sümbül Gültepe

SB72 - Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Klinikleri’nde Ralstonia Pickettii Üremelerinin Retrospektif Değerlendirilmesi
Edanur Yeşil
Sözel Bildiri Oturumu - 2

Oturum Başkanları: Emine Kocabaş, Dolunay Gülmez

SB97 - Klebsiella Pneumoniae Suşlarında Karbapenem Direncinin Fenotipik ve Genotipik Yöntemler ile Araştırılması
Mehmet Akif Durmuş

SB99 - Kolistine İntrensek Dirençli Enterobacteriaceae Enfeksiyonlarında Artış ve Kolistin Kullanımı ile İlişkisi
İpek Mumcuoğlu

SB101 - Gemifloksasin Kullanımına Bağlı İstenmeyen Yan Etki Görülen Bir Olgu Sunumu
Davut Tekyol

SB102 - Vankomisine Dirençli Enterokokların Değişken Alanlı Jel Elektroforez Yöntemi ile Klonal İlişkilerinin Araştırılması
Kutay Sarsar

SB103 - Merkezi Sterilizasyon Ünitesine Servislerden Transfer Edilen Malzeme Kabulünde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları
İlkay Bahçeci

SB106 - Yoğun Bakım Servislerinde Kümülatif Antibiyogram ile Antibiyotik Direncinin İzlenmesi
Şölen Daldaban Dinçer

SB110 - Tonsillektomi Operasyonlarında Proflaktif Antibiyotik Kullanımı
Nevzat Demirbilek

SB29 - Nozokomiyal Menenjit Olgularının Tedavisinde Ampisilin/sulbaktam: 8 Olgunun Değerlendirilmesi
Deniz Akyol

SB112 - Süt Çocukluğu Çağında Tüberküloz
Zühal Ümit

SB123 - Klinik Örneklerden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin Kolistin Duyarlılığının Belirlenmesinde Yarı Otomatize Sistem ile Sıvı Mikrodilüsyon Yönteminin Karşılaştırılması
Gülden Aydın
19:00 - 20:00 Akşam Yemeği
20:00 - 21:00 Sosyal Oturum

14 Mart Tıp Dergilerinde Antibiyotiklerin Serüveni
Semih Baskan
04 Mayıs 2018, Cuma
  A Salonu B Salonu
08:00 - 08:45

Kahvaltılı İnteraktif Oturum
Ateş Var, Odak Yok, Ne Yapalım? Nasıl Yönetelim?


Yönetici: Emin Sami Arısoy

Kahvaltılı İnteraktif Oturum
Prostatit ve Üretrit, Değerlendirme Tanı ve Yönetim


Yönetici: Serkan Öncü
09:00 - 10:30

Panel
Antifungal Tedavi


Oturum Başkanları: Nuran Salman, Halis Akalın

Antifungal İlaçlar Kıyaslamalı Özellikleri
Dolunay Gülmez

Kılavuzlar Eşliğinde Yoğun Bakım ve Nötropenik Ateşte Olgularla Antifungal Tedavi
Solmaz Çelebi

10:30 - 10:45 Kahve Molası
10:45 - 11:30

Konferans
Antibiyotik (İnsan-Hayvan-Gıda) ve Mikrobiyota


Oturum Başkanı: Tansu Salman

Konuşmacı: Ener Çağrı Dinleyici

11:30 - 12:30 Uydu Sempozyumu (GSK)
Ülkemizde antibiyotik direnci, SOAR verileri


Oturum Başkanı: Nezahat Gürler

Konuşmacı: Ayper Somer
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:45

Panel
Vakalarla Transplant (Kök Hücre, Solid; Karaciğer, Renal) Enfeksiyon Korunma ve Yönetimi


Oturum Başkanları: Kaya Yorgancı, Solmaz Çelebi

Pretransplant Değerlendirme ve Yönetim
Selda Hançerli Törün

Posttransplant Değerlendirme ve Yönetim
Hande Aslan

Panel
Anneden-Bebeğe İntrauterin Enfeksiyonlar


Oturum Başkanları: Ergin Çiftçi, Mehmet Ali Öktem

Gebede Klinik ve Yönetim
Bilge Çetinkaya Demir

Yenidoğanda Klinik ve Yönetim
Bülent Cengiz

Laboratuvar Değerlendirmesi
Gülden Çelik
14:45 - 15:45

Olgu Tartışması: Cerrahi Enfeksiyonlar ve Beslenme

Oturum Başkanı: Hasan Doğruyol

Konuşmacılar: Kaya Yorgancı, Tutku Soyer

Olgu Tartışması: Viral Enfeksiyon Yönetiminde Laboratuvar (Yatan ve Ayaktan Hastalar)

Oturum Başkanı: Sebahat Aksaray

Konuşmacı: Mehmet Ali Öktem
15:45 - 16:00 Kahve Molası
16:00 - 17:30

Panel
Olgularla Toplum Kaynaklı Pnömoni, Tanı ve Yönetim


Oturum Başkanları: Volkan Korten, Ateş Kara

Erişkin ve Geriyatrik
Elif Figen Tükenmez

Yenidoğan ve Çocuk
Emine Kocabaş

17:30 - 18:30 Sözel Bildiri Oturumu - 3

Oturum Başkanları: İbrahim Yılmaz Başar, Dolunay Gülmez

SB14 - Enterokoklara Bağlı Gelişmiş Sağlık Bakımı ile İlişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarının Klinik Özellikleri ve Mortalite ile İlgili Faktörlerin İncelenmesi
Şebnem Çalık

SB46 - Türkiye’de Kardiyopulmoner Sendrom ile Seyreden Hantavirüs Enfeksiyonu
Aslı Haykır Solay

SB34 - Yeni Bir Patojenin Şaşırtıcı Olguları Kedi Tırmığı Hastalığı
Kamuran Türker

SB131 - Sağlık Personeli Neden İnfluenza Aşısı Olmalı? İki Olgu
Aslı Haykır Solay

SB35 - İyileşmeyen Lenfadenopatide Önemli Bir Etken
Kamuran Türker

SB111 - Nozokomiyal Menenjitlerin Retrospektif Değerlendirilmesi
Aslı Haykır Solay

SB48 - Akciğer Tüberkülozu Düşünülen Hastalarda, Mikobakteri Kültürü Öncesinde Balgam Kalitesi Değerlendirilmeli mi ?
Onur Çolak

SB50 - Karbapenemaz Üreten K. Pneumoniae İzolatlarının Hastanemizde Yayılımı: Moleküler Tiplendirme ve Klonal İlişkinin Araştırılması
Reyhan Yiş

SB51 - Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rotavirüs Sıklığı
Süleyman İmamoğlu

SB52 - Metilen Mavisinin Kolistin Dirençli Acinetobacter Baumannii Suşlarına Duyarlılaştırıcı Etkisi
Deniz Gazel

SB70 - Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri’nde Mikafungin Kullanımının Retrospektif Değerlendirilmesi
Edanur Yeşil
Sözel Bildiri Oturumu - 4

Oturum Başkanları: Ergin Çiftçi, Hasan Tezel

SB128 - Yenidoğan Klebsiella Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi
Elif Soyak Aytekin

SB129 - İdrar Yolu Enfeksiyonlu Çocuklardan İzole Edilen Bakterilerin Antibiyotik Duyarlılıkları
Zeynep İrem Yüksel Salduz

SB130 - Klinik Örneklerden İzole Edilen Anaerop Bakterilerde Antibiyotiklere Direnç: Üç Yıllık Gözlem
Lütfiye Öksuz

SB38 - Pseudomonas Aeruginosa Bakteriyemisi Gelişmiş Olgularda Kısa ve Uzun Süreli Antibiyotik Tedavisi Sonuçlarının Karşılaştırılması
Şebnem Çalık

SB132 - Üçüncü Basamak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Kliniğinde SBie/He; 4 Yıllık Değerlendirme
Zeynep Gizem Ergün Özdel

SB133 - İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri 2. Başkanlık Merkezi Laboratuvarda İzole Edilen Mdr Acinetobacter Baumanii Complex Suşlarının Direnç Dağılımının Retrospektif İncelenmesi
Ülkü Oral Zeytinli

SB134 - Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde 5 Yıllık Sürede Yatan Hastaların Mortalite Açısından Değerlendirilmesi
Gülsün Özlem Ay Sert

SB139 - Uludağ Üniversitesi Çocuk Yoğun Bakım Ünite’sinde Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar ve Mortalite: 3 Yıllık Sürveyans Değerlendirmesi
Hale Eren

SB140 - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde 3 Yıllık Gram Negatif Bakteriyal Üremelerde Antibiyotik Direnci ve Risk Faktörleri
Gizem Güner

SB141 - Kronik Hepatit C Genotip 3a ve Genotip 4 Birlikteliği Saptanan Hastada Tedavi Sonrasında Kalıcı Virolojik Yanıt
Gülcan Gül

SB93 - Çocuklarda Kolistin İlişkili Trombositopeni: Yeni Bir İstenmeyen Etki?
Kübra Aykaç

19:00 - 20:00 Akşam Yemeği
20:00 - 21:00 Sosyal Oturum

Fotoğraflarla Yaban Hayatı
Mehmet Ali Öktem
05 Mayıs 2018, Cumartesi
  A Salonu B Salonu
08:00 - 08:45 Kahvaltılı İnteraktif Oturum
Kan Kültürü ve Klinik Yorumu


Yönetici: Cüneyt Özakın

Kahvaltılı İnteraktif Oturum
Multitravmalı Olgularda Enfeksiyon Yönetimi


Yönetici: Semih Baskan

09:00 - 10:30

Panel
Sağlık Kuruluşlarında Dezenfeksiyon ile İlgili Sorunlar ve Çözümleri


Oturum Başkanları: Bülent Gürler, Duygu Perçin

Dezenfektan Seçiminde Temel Prensipler
Cüneyt Özakın

Antimikrobiyal Sabun ve Deterjanlar Tehdit mi?
Uğur Arslan

Hastanelerde Temizlik ve Dezenfeksiyon: Neredeyiz, Nereye Gidiyoruz?
Duygu Perçin

10:30 - 10:45 Kahve Molası
10:45 - 11:30

Konferans
Antibiyoterapide Başarı ve Başarısızlık


Oturum Başkanı: Çiğdem Kayacan

Konuşmacı: Halit Özsüt

11:30 - 12:30

Sözel Bildiri Oturumu - 5

Oturum Başkanları: Tutku Soyer, Oğuz Reşat Sipahi

SB64 - Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Rutin Antibiyotiklerimizi Değiştirme Zamanı Geldi mi?
Aslı Karadeniz

SB60 - Stenotrophomonas Maltophilia Bakteriyemili Olguların Değerlendirilmesi
Zeynep Gözal

SB61 - Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Erişkin Hastalarda Tiplendirilemeyen Haemophilus Influenzae’nın Önemi
Fatma Nur Akdoğan Kittana

SB62 - Escherichi Coli İzolatlarında Virülan B2 Filogenetik Grubu ve Yüksek Riskli St131 Klonunun Maldı-Tof Ms ile Tespiti Antibiyotik Tedavisini Yönlendirebilir mi?
Mehmet Emin Bulut

SB81 - Sinüs Cerrahisi Sonrasında Gelişen Rothia Mucilaginosa Menenjiti: Olgu Sunumu
Bahar Akgün Karapınar

SB66 - Çocuklarda Santral Venöz Kateterle İlişkili Kan Akımı Enfeksiyonları
Muzaffer Coşkun

SB63 - Vitek Ms Kullanılarak Gsbl Pozitif ve Negatif E. Coli İzolatlarında St131 Klonu Oranının Araştırılması
Kemal Bilgin

SB65 - Delftia Acidovorans’ın Neden Olduğu Ventilatör İlişkili Pnömoni Olguları
İlke Toker Önder

SB68 - Cerahat Örneklerinden Üretilen Klebsiella Pneumoniae Suşlarında Antimikrobiyal Direncin ve Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz (Gsbl) Genlerinin Araştırılması
Mehmet Demirci

SB115 - İki Yıllık Kan Kültürü Üremelerinin Değerlendirilmesi
Hatice Kübra Özhan

Sözel Bildiri Oturumu - 6

Oturum Başkanları: Ayşe Gülşen Hasçelik, Cüneyt Özakın

SB145 - Nötropenik Ateş Olgularında Mikrobiyolojik Etkenlerin Dağılımı
Ayşe Uyan Önal

SB148 - Kolistin Tedavisi Altında Gelişen (Breakthrough) Gram-Negatif Bakteriyel Enfeksiyonlar
Zümrüt Şahbudak Bal

SB151 - Bir Sağlık Üniversitesi Öğrencilerinin Akılcı Antibiyotik Kullanımına Karşı Yaklaşımlarının Belirlenmesi
Derya Doğanay

SB94 - Çocuk Hastalarda Çoklu İlaç Direnci Olan Mikroorganizmaların Sebep Olduğu Enfeksiyonlarda Tigesiklin ve Kolistin Tedavilerinin Karşılaştırılması
Sevgen Tanır Başaranoğlu

SB154 - Uludağ Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonların Genel Değerlendirilmesi, 6 Yıllık Retrospektif Çalışma
Funda Aslan

SB155 - Çocukluk Çağı Akut Otitis Media Ataklarında Çinko Sülfat Kullanımının Etkisi
Gül Soylu Özler

SB158 - Postoperatif Yara Enfeksiyonlarının Mikrobiyolojik İncelemesi
Rukiye Berkem

SB156 - Gentamisin Ototoksisitesinin Önlenmesinde Glycyrrhizinate Kullanımı
Gül Soylu Özler

SB157 - Hypericum Perforatum(Kantaron) Kullanımının Orşitte Etkinliği
Serkan Özler

SB144 - Osteomiyelit: 60 Hastanın Değerlendirilmesi
Gunel Guliyeva

12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00

 

Panel
Olgular Eşliğinde İmmun Yetmezlikli Olguda Enfeksiyon Yönetimi


Oturum Başkanları: Yıldız Camcıoğlu, Murat Akova

Erişkin Vakalar
Murat Akova

Çocuk Vakalar
Anıl Aktaş Tapısız

 

Panel
Yoğun Bakım ve Kritik Hastada Olgularla Cerrahi Enfeksiyonlar

Oturum Başkanları: Kemal Memişoğlu, Ahmet Dinççağ

YBÜ' de Enfeksiyon Öngörülebilir mi? Tanı ve Yönetim
Seda Banu Akıncı

Preop-postop Enfeksiyon Öngörülebilir mi? Tanı ve Yönetim
Fatih Ata Genç

Ne Zaman Enfeksiyon Düşünelim? Nasıl Yönetelim?
Oğuz Reşat Sipahi

15:00 - 15:45

Konferans
Ulusal Antimikrobiyal Direnç Verileri

Oturum Başkanı: Nezahat Gürler

Konuşmacı: Selçuk Kılıç

Olgu Tartışması: Olgularla Klinikten Tanıya

Oturum Başkanı: Recep Öztürk

Konuşmacı: Ali Mert

15:45 - 16:00 Kahve Molası
16:00 - 17:30

Panel
Enfeksiyon Hastalıklarında Koruyucu Destek Yaklaşımlar

Oturum Başkanları: Ayper Somer, Atahan Çağatay

Probiyotikler
Ateş Kara

Diğer Alternatif ve Komplementer Tedaviler
Ergin Çiftçi

17:30 - 18:30 Sözel Bildiri Oturumu - 7

Oturum Başkanları: Tutku Soyer, Oğuz Reşat Sipahi

SB160 - HIV (+) Ekstremite Yerleşimli Kaposi Sarkomlarında Radyoterapi Sonuçlarımız
Tanju Berber

SB79 - Ordu İlindeki Gebelerde Hbsag, Anti-Hbs, ve Anti-Hcv Seropozitiflik Oranlarının Dört Yıllık Değerlendirmesi (2014-2017)
Mustafa Kerem Çalgın

SB77 - Sapindus Mukorossi (Sabun Cevizi) Meyvesinin Endodontik Patojenler Üzerine Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması
İmran Sağlık

SB80 - İnterstisyel Sistit Etiyolojisinde Kapsamlı Mikrobiyolojik Tanının Rolü: İleriye Dönük Bir Vaka-Kontrol Çalışması
Özgen Eser

SB83 - Neonatal Sepsisli İleri Derece Preterm Yenidoğanların Değerlendirilmesi
Erol Çetinkaya

SB84 - Üriner Sistem Patolojilerinde İdrar Kültürü Üremeleri ve Antibiyotik Direnci
Kenan Yılmaz

SB89 - N Asetil L Sistein Kullanımı İn Vitro Acinetobacter Baumannii Kolonizasyonunu Önler mi?
Arzu İrvem

SB91 - Çocuklarda Greftle Karın Duvarı Onarımı Sonrası Greft İnfeksiyonları
Tutku Soyer

SB45 - Tam İdrar Tetkiki ve İdrar Kültürünün Gebe Populasyonunda Karşılaştırması
Nihan Çeken

SB153 - Kliğinimize Başvuran Evre Iıı Akciğer Kanserli Hastalarda Akut Gelişen Radyokemoterapiye Bağlı Grade 5 Komplikasyonlar
Tanju Berber

SB58 - Böbrek Taşı Olan Hastada Üriner Sistemden İzole Edilen Achromobacter Xylosoxidans İnfeksiyonu: Olgu Sunumu
Laser Şanal

Sözel Bildiri Oturumu - 8

Oturum Başkanları: Halis Akalın, Mustafa Tireli

SB76 - İdrar Kültüründen İzole Edilen Bakterilerin Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesinde Konvansiyonel Yöntemler İle Otomatize Sistemlerin Karşılaştırılması
Esra Koçoğlu

SB142 - Yoğun Bakım Sürecinin Kültür Sonuçlarına Etkisi
Ahmet Sarı

SB159 - Ailesel Beyaz Süngersi Nevuslu Olgularda Oral Mukozal İnfeksiyonlara Yatkınlığın İncelenmesi
Esma Kürklü Gürleyen

SB54 - Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında Laboratuvar İçi Eğitim ve Düzenlemeler Sonrasında Kan Kültürlerinin Kalite İndikatörleriyle Takibi
Esra Akkun Kuzucu

SB56 - Kandidemili Olguların Epidemiyolojik Özellikleri Ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Gülce Yörük

SB124 - Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Klebsiella Spp. İzolatlarının Antibiyotiklere Direnç Durumunun Beş Yıl Süredeki Değişimi
Ahmet Çalışkan

SB18 - Göçmenlerde Hepatit A Seroprevalansı
Fikriye Milletli Sezgin

SB137 - Tuboovaryen Abselerde Antibiyoterapiye Rağmen Cerrahi Tedavi Gereken Hastaların Öngörülmesinde Değerlendirilebilecek Faktörler
Ayşe Deniz Öztürk Coşkun

SB69 - Kan Kültürlerinden İzole Edilen Candida Türlerinin Dağılımı ve Antifungal Duyarlılıkları: Beş Yıllık Değerlendirme
Mümtaz Cem Şirin

SB71 - Kan ve Beyin Omurilik Sıvısı Kültürlerinden İzole Edilen Streptococcus Pneumoniae Suşlarında Antibiyotik Direnci
Mümtaz Cem Şirin

19:00 - 20:00 Akşam Yemeği
06 Mayıs 2018, Pazar
09:00 - 10:30 ANKEM Kongresinin Panellerinin Raporlarının Okunması ve Kongre Değerlendirilmesi

Oturum Başkanları: Bülent Gürler, Mustafa Hacımustafaoğlu

Konuşmacılar: Derya Aydın, Tutku Soyer, Sebahat Aksaray
10:30 - 10:45 Kahve Molası
11:00 - 12:00 Ödül Töreni ve Kapanış

Bülent Gürler
Mustafa Hacımustafaoğlu
Derya Aydın
Tutku Soyer
Sebahat Aksaray