Ana Konular

 • Akılcı Antibiyotik Kullanımı
 • Antibiyotiklerin İstenmeyen Etkileri
 • Antifungaller
 • Antimikrobiyal Direnç
 • Antimikrobiyal Tedavide Yeni Yaklaşımlar
 • Antiviral Tedavide Güncel Durum
 • Aşılamada Yenilikler
 • Beslenme ve İnfeksiyon
 • Biyoterörizm
 • Cerrahi İnfeksiyonlar
 • Dezenfeksiyon-Antisepsi-Sterilizasyon
 • Gebelikte İinfeksiyon Yönetimi
 • Hepatit Tedavisinde Güncel Durum
 • Mikrobiyata
 • Protez İnfeksiyonları
 • Sağlık Bakımı İlişkili İnfeksiyonlar
 • Salgınlar, Göçler ve İnfeksiyonlar
 • Tüberküloz
 • Yara-Yanık Bakımı ve Diyabetik Ayak İnfeksiyonları